Evenementgegevens


Op zaterdag 30 september a.s. zal in Atelier Vitalief, de ruimte boven de praktijk, een lezing gehouden worden over de ziekte van Lyme van 13:30 tot 17:00 uur. We hebben Hyacintha Kraidy uitgenodigd om haar visie te geven op de ziekte van Lyme.

Hyacintha Kraidy is medisch helderziend en heeft zelf de ziekte van Lyme gehad. Door zich hier verder in te verdiepen heeft zij een unieke visie ontwikkeld op het ontstaan en het verloop van de ziekte van Lyme; veel van haar bevindingen worden inmiddels door de medische wetenschap bevestigd.
Tijdens de lezing zal zij veel nieuwe informatie geven en ingaan op de symptomen die op kunnen treden, zoals diepe vermoeidheid, onverklaarbare pijnklachten en wisselende mentale klachten. Daarnaast zal duidelijk worden waarom het stellen van een diagnose vaak lastig is en waarom therapieresistentie vaak optreedt. Ook zal aan de orde komen hoe de Lyme borrelia bacterie zich vermenigvuldigt en waarom het immuunsysteem de ziekte vaak niet herkent en bestrijdt.
Aanmelden voor de lezing kan op info@vitalief.nl of tel. 0571-789008, graag vóór 29 september. Locatie: Middendijk 3, Nijbroek. Kosten €10,-. Zaal open 13.00 uur.